Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informujemy, iż firma OKNA DEBOW Rafał Prucnal zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW

W wyniku realizacji projektu firma OKNA DEBOW Rafał Prucnal wdrożyła rekomendacje wskazane w strategii opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej i procesowej.

Wartość projektu: 4 340 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 66.80%