fbpx

Ogłoszenia

Ogłoszenia

logo do ogłoszeń unijnych

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa okna DEBOW POPRZEZ inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Cel projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW poprzez wprowadzenie na rynek nowego dotychczas niewytwarzanego produktu powstałego w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

 

 

Informujemy, iż firma OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW

W wyniku realizacji projektu firma OKNA DEBOW Rafał Prucnal wdrożyła rekomendacje wskazane w strategii opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej i procesowej.

Wartość projektu: 4 340 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 66.80%

Informujemy, iż OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.

Celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek austriacki, belgijski, francuski i holenderski.

Efektem realizacji projektu będzie również wzrost przychodów firmy z eksportu oraz wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Wartość projektu: 616 722.00 PLN

Wartość dofinasowania: 426 190.00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 31.10.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/RPO dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Centrum obróbcze”

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW POPRZEZ inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0177/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/DST/RPO.
2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

Informujemy, iż OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach projektu

pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.”

Wartość projektu: 616 722.00 PLN

Wartość dofinasowania: 426 190.00 PLN

 ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na usługi polegającej na:

– doradztwie zmierzającym do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych (Austria, Belgia, Francja, Holandia);

– doradztwie zmierzającym do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań firmy Okna Debow na rynkach docelowych.;

– wykonaniu usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowe.

Usługi w ramach projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

 

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zapytanie ofertowe nr POPW/1.2/2
2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
4. Plan realizacji usługi – Załącznik nr 3
5. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie – Załącznik nr 4
6. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RB/RPO dotyczące robót budowlanych tj. „Budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej”

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zapytanie ofertowe nr 2 RB RPO.
2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
4. Wzór wykaz doświadczenia dot. wartości robót budowlanych – Załącznik nr 3.
5. Wzór wykaz doświadczenia dot. metrażu robót budowlanych – Załącznik nr 4.
6. Wzór wykaz kadry – Załącznik nr 5.
7. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – Załącznik nr 6.
8. Przedmiar_architektura i konstrukcja
9. Przedmiar_elektryka
10. Przedmiar_instalacje
11. Dokumentacja projektowa

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR POPW/1.2/2 dotyczącego zakupu usług doradczych w zakresie doradztwa zmierzającego do przygotowania produktów do internacjonalizacji na rynki Austrii, Belgii, Francji i Holandii.

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk, NIP 7941616702, REGON 180298480 przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na zakupie usług doradczych w zakresie doradztwa zmierzającego do przygotowania produktów do internacjonalizacji na rynki Austrii, Belgii, Francji i Holandii.

Usługi realizowane w ramach projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr. POPW1.22

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/RB/RPO

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na realizacji robót budowlanych w postaci budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW poprzez inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0177/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/RB/RPO.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/RPO

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na dostawie środków trwałych w postaci centrum obróbczego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW poprzez inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0177/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_1_DST_RPO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/RPO

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na dostawie środków trwałych w postaci centrum obróbczego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW poprzez inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0177/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_1_DST_RPO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/RPO dotyczące dostawy środków trwałych.

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. dwugłowicowa piła do cięcia profili, odciąg wiórów aluminiowych, dwugłowicowa wkrętarka do stali z automatycznym podawaniem wkrętów, piła do listew przyszybowych z posuwem pneumatycznym i przemysłowy przymiar elektroniczny w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa okna DEBOW POPRZEZ inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0177/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zapytanie ofertowe nr 3_DST_RPO.
2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/DST/RPO

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Dębów 233, 37-200 Przeworsk przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na dostawie środków trwałych tj. dwugłowicowa piła do cięcia profili, odciąg wiórów aluminiowych, dwugłowicowa wkrętarka do stali z automatycznym podawaniem wkrętów, piła do listew przy szybowych z posuwem pneumatycznym i przemysłowy przymiar elektroniczny w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW poprzez inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0177/20.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_3_DST_RPO_CZESC I

2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_3_DST_RPO_CZESC II

3. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_3_DST_RPO_CZESC III

4. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_3_DST_RPO_CZESC IV

5. Informacja o wynikach postępowania ofertowego_3_DST_RPO_CZESC V

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZAKUPU USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań Okna Debow
3. Zapytanie ofertowe TARGI Okna debow 18.08
4. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.08.2022

 

 

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dębów 233, 37-200 Przeworsk NIP: 7941833150 przedkłada do publicznej wiadomości informację
o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego usług polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawienniczego w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego POPW/1.2/3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/1.2/4 DOT. USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań Okna Debow
3. Zapytanie ofertowe Okna Debow

 

 

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/1.2/4 DOT. USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/1.2/5 DOT. USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI

 

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji
w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiazań

 

 

ROZEZNANIE RYNKOWE DOT. ZAKUPU USŁUGI POLIGRAFICZNEJ – WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

 

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację USŁUGI POLIGRAFICZNEJ – WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

 

 1. ROZEZNANIE RYNKOWE DOT. ZAKUPU USŁUGI POLIGRAFICZNEJ – WYKONANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/1.2/5 DOT. USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego w ramach procedury rozeznanie rynku dot. zakupu usługi poligraficznej – wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim
i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/1.2/6 DOT. DOSTAWY OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiazań

 

OKNA DEBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0009/20.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego