Skip to main content
 • Budujemy wielkie i potężne struktury na całym świecie
 • +48 16 733 61 25

  biuro@oknadebow.pl

 • Dębów 233

  37-200 Przeworsk, PL

 • Pon - Pią 8:00 - 16:00

  Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Zapytanie Ofertowe

 

Zapytanie Ofertowe

OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Mirocin 382, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wielofunkcyjnej maszyny do procesu produkcyjnego ram i wielofunkcyjnej maszyny do procesu produkcyjnego skrzydeł w ramach projektu pn. "WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0115/17.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/OD/DST/18.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.