Skip to main content
  • Fabryka Okien PCV i ALU
  • +48 16 733 61 25

    biuro@oknadebow.pl

  • Dębów 233

    37-200 Przeworsk, PL

  • Pon - Pią 8:00 - 16:00

    Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Ogłoszenie

 

 

loga uni

 

OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Mirocin 382, 37-200 Przeworsk przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci automatu do okleinowania w celu produkcji innowacyjnego okna z okleiną z naturalnego forniruw ramach projektu pn. "WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0115/17.

Załączniki:

      1. Informacja o wyniku postępowania.

 

 

OKNA DEBOW Rafał Prucnal zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "WZROST KONKURENCYJNOśCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW POPRZEZ INWESTYCJĘ W INNOWACYJNOŚĆSZYM PRODUKCJONALNYM OKRESIE NA LATA 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1.

Cel projektu: Podwyższenie sprawności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW przez wprowadzenie na rynek nowego produktu niewystępującego w stanie wdrożonych prac B + R do czerwca 2018 r

 

ANULOWANIE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 / OD / DST / 18 z dnia 07.09.2018 r.

 

OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Mirocin 382, 37-200 Przeworsk przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację dostawy środka trwałego w postaci automatu do okleinowania w celu produkcji innowacyjnego okna z okleiną z naturalnego forniru w ramach projektu pn. "WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0115/17.

Załączniki:

      1. Informacja o anulowaniu postępowania.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A / OD / DST / 18

 

OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Mirocin 382, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci automatu do okleinowania w celu produkcji innowacyjnego okna z okleiną z naturalnego forniru w ramach projektu pn. "WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0115/17.

 

Załączniki:

     1. Zapytanie ofertowe nr 3A / OD / DST / 18.

     2 . Wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

     3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

     4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 

loga uni

 

Informacja z dnia 29.05.2018 r.

Informujemy, iż firma OKNA DEBOW Rafał Prucnal realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pt. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW” Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW. Wartość projektu: 5 338 200.00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 69.08%