Informacje o wynikach postępowania ofertowego

TREŚĆ:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Okna Debow Rafał Prucnal oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZORNICTWO KLUCZEM DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

ZAŁĄCZNIK:

Informacjach o wyniku postepowania ofertowego